Мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық архиві

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Талдау және стратегиялық жоспарлау департаменті туралы

ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Талдау және стратегиялық жоспарлау департаменті (бұдан әрі – Департамент) Қазақстан Републикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Департаменттің құрылымы мен штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.

4. Департамент:

 1. Талдау және стратегиялық жоспарлау басқармасынан (бұдан әрі – ТСЖБ);
 2. Архитектураны енгізу және цифрландыру басқармасынан (бұдан әрі – АЕЦБ);
 3. Жинақтау жұмысы басқармасынан (бұдан әрі – ЖЖБ) тұрады.

2. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары,

құқықтары мен міндеттері

1. ТСЖБ:

1. Басқарманың міндеті: Министрлікте стратегиялық жоспарлау бойынша жұмысты ұйымдастыру.

Функциялары (барлық вице-министрдің блоктарынан сұрақтарды жинақтау қажет болған жағдайда, немесе басқа жағдайларда министр немесе жауапты хатшының тапсырмасына сәйкес):

стратегиялық:

1. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің ақпараттары негізінде Министрліктің құзыреті бойынша Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын, оның ішінде:

Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарын;

мемлекеттік бағдарламаларды;

тұжырымдамаларды;                  

Министрліктің стратегиялық жоспарын;

Министрліктің меморандумын;

Министрліктің операциялық жоспарын;

Министрліктің бір жылға арналған жұмыс жоспарын;

құрылымдық бөлімшелердің жұмыс жоспарларын және және өзге де құжаттарды әзірлеу, мониторингін жүргізу және орындалуы бойынша есептер дайындау бойынша жинақтау жұмысы;

1. Министрліктің стратегиялық жоспары қызметінің мақсаттарына, міндеттеріне және негізгі көрсеткіштеріне сәйкестігіне ведомстволық бағынысты ұйымдардың даму стратегияларын, даму жоспарларын және қызметінің түйінді көрсеткіштерін қарау және ұсыныстар енгізу, сондай-ақ олардың орындалу барысын мониторингілеу;

2. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарының нысаналы индикаторларының құрылымдық бөлімшелердің жұмыс жоспарларының, даму стратегиялары мен жоспарларының және ведомстволық бағынысты ұйымдар қызметінің түйінді көрсеткіштерінің деңгейіне дейін төмен тұрған деңгейге декомпозициясын қамтамасыз ету.

реттеу:

1. Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілер жобаларын қарауға және әзірлеуге қатысу.

1. Басқарманың міндеті: Талдамалық жұмыс.

іске асыру:

1. Министрлік жетекшілік ететін салаларды дамыту бойынша талдамалық жұмысты жүргізу және Министрліктің басшылығына ұсыныстар дайындау;

2. Министрлік жетекшілік ететін салаларда Стратегиялық жоспарлау сапасы мен тиімділігін одан әрі арттыру мәселелері бойынша ұсыныстарды, департаменттің талдамалық қызметі бойынша ұсыныстарды Департамент басшылығына енгізу;

3. Министрліктің стратегиялық даму мәселелері жөнінде құрылымдық бөлімшелерге әдістемелік және практикалық көмек көрсету;

4. Департаменттің құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен, Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен және ведомстволық бағынысты ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасасу;

5. Департаменттің құзыреті шегінде кіріс және шығыс ақпараты бойынша материалдар мен қорытындыларды уақытылы дайындау;

6. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамаларына сәйкес өз құзыреті шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат шараларын іске асыру;

7. жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

8. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат дайындау және оны мемлекеттік органдардың интранет-порталында уақытылы орналастыру;

9. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес министрдің немесе жауапты хатшының Департаментке жүктеген өзге де функциялары.  

1. АЕЦБ

1. Басқарманың міндеті: Министрліктің архитектурасын енгізу және дамыту және бизнес-процестерді цифрландыру.

Функциялары:

іске асыру:

1. Министрліктің архитектурасын әзірлеу, іске асыруды сүйемелдеу және дамыту;

2. Министрліктің қызметінде цифрлық технологияларды енгізу жөніндегі жұмыстарды үйлестіру, оның ішінде бизнес-процестерді автоматтандыру және оңтайландыру, азаматтармен, заңды тұлғалармен және үкіметтік емес сектормен электрондық өзара іс-қимыл;

3. Министрліктің мемлекеттік көрсетілетін қызметтері мен функцияларын автоматтандыру және оңтайландыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру.

реттеу:

1. Департамент құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілердің жобаларын қарауға және әзірлеуге қатысу.

1. Басқарманың міндеті: мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау жүйесі шеңберінде бағыттар бойынша Министрліктің тиімділігін арттыру

іске асыру:

1. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау жүйесі шеңберінде жинақтау және талдамалық жұмыс;

2. Департаменттің құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен, Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен және ведомстволық бағынысты ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасасу;

3. Департаменттің құзыреті шегінде кіріс және шығыс ақпараты бойынша материалдар мен қорытындыларды уақытылы дайындау;

4. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамаларына сәйкес өз құзыреті шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат шараларын іске асыру;

5. жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

6. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат дайындау және оны мемлекеттік органдардың интранет-порталында уақытылы орналастыру;

7. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес министрдің немесе жауапты хатшының Департаментке жүктеген өзге де функциялары.

1. ЖЖБ:

1. Басқарманың міндеті: жинақтау жұмысы.

Функциялары:

іске асыру:

1. Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің тапсырмалары бойынша, орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына жатпайтын заңды және жеке тұлғалардың сұрау салулары бойынша (барлық Вице-министрлердің құзыретіне жататын мәселелер бойынша жинақтау қажет болған жағдайда не Министрдің немесе жауапты хатшының тапсырмасы бойынша өзге де жағдайларда жиынтық жұмысты жүргізу және хат алмасуларды дайындау және жүргізу);

2. Министрдің немесе жауапты хатшының қатысуымен Үкіметтің отырыстарына, Үкіметтегі, Президент Әкімшілігіндегі немесе мемлекеттік органдардағы кеңестерге материалдар дайындау жөніндегі жиынтық жұмысты жүргізу;

3. консультативтік-кеңестік органдар қызметінің мониотрингі бойынша жиынтық жұмыс.

реттеу:

1. Департаменттің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілер жобаларын қарауға және әзірлеуге қатысу;

2. Министрліктің Регламентін әзірлеу және бекіту бойынша жиынтық жұмыс жасау.

1. Басқарманың міндеті: Қоғамдық кеңестің қызметін және Министрдің  қатысуымен өтетін ке»бір шараларды ұйымдастыру.

Функциялары:

іске асыру:

 1. Министрлік жанындағы Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастыру, Қоғамдық кеңестің отырыстарын ұйымдастыру, материалдар дайындау, НҚА жобаларын қарау кезінде өзара іс-қимыл жасасу және өз өкілеттіктерін орындау кезінде басқа да құжаттарды дайындау;
 2. Министрлік алқаларын, министрдің халықпен есепті кездесуін және Министрдің қатысуымен басқа да іс-шараларды ұйымдастыру, оның ішінде материалдарды дайындау және іске қосылған құрылымдық бөлімшелерді үйлестіру;
 3. Мемлекет басшысының Жолдауын түсіндіру мәселелері және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына жатпайтын басқа да мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының шегінде Министрлік басшылығының сапарлары шеңберінде жинақтау материалдарын дайындау;
 4. Департамент басшылығына басқарма жұмысының сапасы мен тиімділігін одан әрі арттыру мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу, құзыреті шеңберінде Талдамалық жазбалар енгізу;
 5. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат дайындау және оны мемлекеттік органдардың интранет-порталында уақытылы орналастыру;
 6. Департаменттің құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен, Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен және ведомстволық бағынысты ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасасу;
 7. Департаменттің құзыреті шегінде кіріс және шығыс ақпараты бойынша материалдар мен қорытындыларды уақытылы дайындау;
 8. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамаларына сәйкес өз құзыреті шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат шараларын іске асыру;
 9. жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;
 10. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес министрдің немесе жауапты хатшының Департаментке жүктеген өзге де функциялары.
 1. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:

Департамент:

 1. Департамент міндеттерінің шеңберіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстарды Министрліктің басшылығына қарауға енгізуге;
 2. Департаменттің құзыретіне қатысты мәселелерді Министрліктің басшылығымен талқылауға қатысуға;
 3. басшылықтың тапсырмасы бойынша Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Министрліктің атынан Қазақстан Республикасының барлық мемлекеттік, қоғамдық және басқа да мекемелері мен ұйымдарында өкілдік етуге;
 4. Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарынан Департаментке жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау үшін қажетті құжаттарды, есептерді, анықтамалар мен басқа да материалдарды сұратуға және алуға;
 5. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер ұйымдастыруға және өткізуге;
 6. өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес Департамент өткізетін іс-шараларды ұйымдастыруға қатысу үшін Министрліктің құрылымдық бөлімшелері және ведомстволық бағынысты ұйымдары басшыларының келісімімен олардың қызметкерлерін тартуға;
 7. өз құзыреттеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Департаментке жүктелген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

Департаменттің міндеттері:

 1. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсіндірме беру;
 2. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл кезінде консультативтік-кеңестік органдарда оның (олардың) қатысуы немесе басқа да тиісті қызметтік көмек көрсету үшін қажет болған жағдайда, Департамент қызметкерін (лерін) бөлу;
 3. Министрліктің құрылымдық бөлімшелері және мемлекеттік органдар бұл туралы ресми сұрау салған жағдайда, өз құзыреті шегінде және заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды беру;
 4. мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету;
 5. Департамент қызметкерлерінің мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің әдеп нормасын сақтауын қамтамасыз ету;
 6. белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жағдайлары туралы Министрліктің басшылығын немесе құқық қорғау органдарын хабардар ету;
 7. Департамент қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындау кезінде гендерлік кемсітушілікке жол бермеу;
 8. Департаменттің құзыреті шеңберінде бюджетті қалыптастыру шегінде мемлекеттік сатып алу және нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингі жөніндегі іс-шараларды жүргізуді уақытылы ұйымдастыру;
 9. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеуге қатысу;
 10. жоғары тұрған мемлекеттік органдардың, Министрлік басшылығының бақылау тапсырмаларын уақытылы және сапалы орындау.

3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

1. Департамент заңнамалық актілерге, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті өкілеттіктерді иеленеді.

2. Департаментті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын Директор басқарады.

3. Департамент директорының Қазақтан Республикасының заңнамасына сәйкес бір орынбасары болады және Департаменттің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін дербес жауапты болады.

4. Кіріс және шығыс хат-хабарлары хаттарын Министр немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның, жауапты хатшы немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның нұсқаумен жібереді, олар белгіленген мерзімдерде міндетті түрде орындалуға жатады.

5. Департамент директоры өз құзыреті шегінде Министрге, Жауапты хатшыға бағынады.

6. Департамент директоры жауапты хатшыға Департаменттің құрылымы мен штат кестесі бойынша ұсыныстар ұсынады.

7. Департамент директоры:

 1. Департаменттің құрамына кіретін қызметкерлердің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;
 2. Министрліктің басшылығына Департаменттің құрылымы және штат кестесі бойынша ұсыныстар береді.
 3. Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

1. Департамент директорының орынбасары:

 1. өз өкілеттігі шегінде Департаменттің қызметін үйлестіреді;
 2. Департаменттің директоры болмаған кезеңде Департаменттің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға және өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады;
 3. Департамент директоры жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

1. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Департаменттің атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге жіберілетін құжаттарға Департамент директоры, ал ол болмаған жағдайда Департамент директорының орынбасары қол қояды.

2. Департаментке осы Ережеге сәйкес олардың қызметіне тән емес қосымша функцияларды жүктеуге тыйым салынады.

3. Департамент директоры, оның орынбасары және Департаменттің басқарма басшылары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға міндетті және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауға дербес жауапты болады.

4. Департамент жұмыскерлерінің құқықтары мен міндеттері белгіленген тәртіппен бекітілетін олардың лауазымдық нұсқаулықтарында айқындалады.

 

Мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық архиві

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы
яндекс.ћетрика